Separation

Kombination af biogas og ethanol

Separation og Ethanol - Flowsheet

Renew Energy’s bioraffinaderi sikrer traditionelle ethanolanlæg imod store udsving i energiudgifter fra fossile brændsler.

1. og 2. generations bioethanolanlæg har positiv såvel som negativ indflydelse på den lokale miljø- og energibalance. Der produceres grøn energi til transportsektoren, men der bruges imidlertid store mængder fossile brændsler til fremstillingen. Miljøbelastningen bliver væsentligt reduceret, hvis ethanolanlægget kombineres med Renew Energy’s biogas-/separationsanlæg: vandet genbruges, anlægget producerer energi til eget forbrug, og desuden udvinder anlægget næringsstoffer, der genbruges som gødning i landbruget.

Netto-miljøgevinsten ved kombination af de to anlæg bliver mange gange større, og man undgår brug af fossile brændsler. Det integrerede koncept har desuden den fordel, at overskydende el kan sælges til nettet som CO2-neutral energi.


Renew Energy’s bioraffinaderi i kombination med bioethanolanlæg tilbyder:

  • Energieffektive nye ethanolanlæg

  • Modernisering, effektivisering eller udvidelse af eksisterende ethanolanlæg, hvor ejere ønsker at optimere driftsøkonomi og forbedre miljøforhold

  • Forbedring af eksisterende destillerier igennem energibesparelser og forbedring af miljøforhold

  • Produktion af gødningsprodukter der f.eks. kan anvendes til den biomasse, som dyrkes til ethanolfremstilling.


Kombinationsmuligheder ved bioethanol/biogas

  • Alle restprodukter (whole stillage) fra ethanolanlægget anvendes til biogasproduktion, og anlægget bliver selvforsynende med energi og nettoeksportør af el til videresalg.

  • Alle restprodukter fra ethanolanlægget centrifugeres, og fiberdelen (DWG – distillers wet grain) anvendes til dyrefoder med eller uden tørring. Den tynde del (thin stillage) anvendes til biogasproduktion, og anlægget bliver delvist selvforsynende med energi. Samtidig kan anlægget levere store mængder vand tilbage til ethanolanlægget.

  • Biogasanlægget kan suppleres med biomasse som f.eks. husdyrgødning, organisk affald eller restprodukter fra biodieselproduktion sammen med whole stillage eller thin stillage. Herved kan energiproduktionen optimeres.