Separation

Avanceret separation

Avanceret separation - Flowsheet

Renew Energy’s koncept for avanceret separation tilpasses hvert projekt. Der er mange muligheder i separationsprocessen, og designet tilpasses vandkvalitetskrav og markedsmuligheder for gødningsprodukter.

I Renew Energy’s basismodel raffineres den afgassede biomasse til rent procesvand, kvælstofgødning i form af ammoniumsulfat, fosforrigt kompost samt kaliumkoncentrat.
Denne separationsproces indeholdermekanisk separation, ammoniakstripning og membranfiltrering.
Alternativt kan ammoniakstripningen undlades. Ved syretilsætning kan ammonium bindes i membrankoncentratet i stedet.

  • Mekanisk separation: Den afgassede biomasse separeres i to fraktioner: en fiberfraktion (kompost), som indeholder størstedelen af tørstoffet, og en tyndere væskefraktion (rejekt­vand), som primært indeholder vandopløselige næringsstoffer. Anvendes en dekantercentrifuge vil komposten være rig på fosfor.
  • Ammoniakstripning: Væsken, der kommer ind i ammoniakstripperenheden, indeholder næringsstofferne ammonium-N, P og K. Efter den anaerobe udrådning indeholder væsken også kuldioxid, som først skal fjernes, inden ammonium kan blæses af. Ammonium absorberes i svovlsyre, og der produceres derved ammoniumsulfat, som er et godt og anerkendt gødningskoncentrat.
  • Membranfiltrering: Væsken, der kommer fra ammoniakstripperen, kan behandles yderligere ved membranfiltrering. Membraner kan være af forskellig type: mikro, ultra, nano og omvendt osmose. Fælles for membranerne er, at de tilbageholder partikler og salte over en vis størrelse, idet de lader vand og små partikler passere. Ved membranfiltrering produceres et koncentrat, hvor næringsstofferne er tilbageholdt, og et permeat, som kan betegnes som procesvand.