Om os

Referencer

1990 - Linkogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Under planlægning og anlægsopførelse var Renew Energy’s administrerende direktør Poul Ejner Rasmussen bygherrerådgiver.
Behandlingskapacitet (2014): 700 t/dag (gylle, majsensilage og organisk affald). 
Ydelse (2014): 3,0 MWel.

1996/2009 - Blaabjerg Biogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Opført i 1996 og udvidet i 2009.
Engineering og support under byggefase.
I 2009 ny 5.000 m3 reaktor og ombygning af eksisterende 2 x 2.500 m3 reaktorer.
Behandlingskapacitet: 400 t/dag (gylle, majsensilage og organisk affald).
Ydelse: 1,4 MWel.

2010 - KURANA, Litauen
Biogasanlæg inkl. sep­­ar­a­tion, integreret med et bioethanolanlæg. 
Verdens første bioraffinaderiprojekt.
Engineering og support under byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Nyt anlæg med 5 x 5.000 m3 reaktorer. Separation: dekantercentrifuge, ammoniakstripper, omvendt osmose.
Behandlingskapacitet: 800 t/dag (bærme og organisk affald).
Ydelse: 4 MWel og 7 MW damp.

2011 - Blaabjerg Biogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Turnkey kontrakt.
Ny 5.000 m3 reaktor, nyt afsvovlingssystem og ny 1,4 MW gasmotor.
Behandlingskapacitet: 500 t/dag (gylle, majsensilage, og andet organisk affald).
Ydelse: Op til 2,8 MWel.

2011 - Allter Power, Polen
Biogasanlæg i kombination med ethanolanlæg.
Engineering og support under byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Nyt anlæg med 5.800 m3 reaktorkapacitet.
Behandlingskapacitet: 230 t/dag (bærme, gylle, grøntsagsaffald og roepulp).
Ydelse: 1,6 MWel.

2012 - Fremont Community Digester, Michigan, USA
Biogas-, separationsanlæg og indfødningssystem for grøntsagsaffald.
Engineering og rådgivning under byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Behandlingskapacitet: 350 t/dag (grøntsagsaffald, gylle, organisk industriaffald).
Ydelse: 3 MWel.

Liaoning Institute, Kina
Udvikling af forbehandling af madaffald til biogas.
Pilot projekt biogasdesign  afleveret 2014/15.

Igangværende projekt - Trenton Biofuels, New Jersey, USA
Biogas- og separationsanlæg inkl. skruepresse og ammoniakstripper. Forbehandlingsanlæg til madaffald.
Engineering og support til indkøb og byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Behandlingskapacitet: 300 t/dag (madaffald og andet organisk affald).
Ydelse: 1,1 MWel/time og yderligere 1.000 m3 biogas pr. time, der opgraderes til naturgaskvalitet og sælges til gasnettet.
Tidsplan: Basic Engineering er afsluttet. Byggeri og idriftsættelse i 2015/16.

Igangværende projekt - Fair Oaks Farms, Indiana, USA
Biogasanlæg skal behandle kvæggylle og C5-melasse fra 2. generations ethanolanlæg. Anlægget omfatter separationsproces med dekantercentrifuge, ammoniakstripning og gasopgradering til brændstof.
Engineering og support under byggefase, opstart og indkøring.
Forprojekt er påbegyndt.

Igangværende projekt - Blaabjerg Biogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Turnkey kontrakt.
Ny 9 km gasledning til nye kunder og en ny 5.000 m3 reaktor.
Behandlingskapacitet: 700-800 t/d (gylle, majsensilage, og andet organisk affald).
Ydelse: Op til 4,2 MWel.
Tidsplan: Byggeri i 2014/15.

NGF Nature Energy, Danmark
Naturgas distributionsselskab.
Tekniske rapporter og evaluering af forskellige biogasprojekter.