Om os

Udvalgte referencer

Igangværende projekt - Fair Oaks Farms, Indiana, USA
Biogasanlæg skal behandle kvæggylle og C5-melasse fra 2. generations ethanolanlæg. Anlægget omfatter separationsproces med dekantercentrifuge, ammoniakstripning og gasopgradering til brændstof.
Engineering og support under byggefase, opstart og indkøring.
Forprojekt er påbegyndt.

Igangværende projekt - Udvidelse af Blaabjerg Biogas, Danmark
Udvidelse af eksisterende biogasanlæg til behandling af ialt 366.000 tons biomasse om året, modtagelse og forbehandling af fast biomasse samt etablering af supplerende afsætning af gas til gasnettet. Ydelse: op til 7 mio. m3 bionaturgas om året,

Renew Energy varetager en rolle som totalrådgiver, der indebærer myndighedsbehandling, design, indkøb og etablering. Myndighedsbehandlingen består i udarbejdelse af ny lokalplan (vedtaget) og miljøgodkendelse i Varde Kommune, mens miljøkonsekvensrapport udarbejdes med Miljøstyrelsen som myndighed. 

2019 - Trenton Biofuels, New Jersey, USA
Igangværende projekt
Biogas- og separationsanlæg inkl. skruepresse og ammoniakstripper samt forbehandlingsanlæg til madaffald.
Engineering og support til indkøb og byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Behandlingskapacitet: 300 t/dag (madaffald og andet organisk affald).
Ydelse: 1,1 MWel/time og yderligere 1.000 m3 biogas pr. time, der opgraderes til naturgaskvalitet og sælges til gasnettet.
Bygget i 2019
Under indkøring 2019/2020
https://trentonbiogas.com/

2018 - Nature Energy Månsson, Danmark
Behandlingskapacitet: 410 t/dag (Gylle, grøntsagsaffald, dybstrøelse, kartoffelpulp).
Ydelse: 6 mio. m3 bionaturgas pr år
Procesansvarlig rådgiver og teknologileverandør på biogasdelen og faststofmodtagelse
Detailprojektering 2016. 
Byggefase og start up i 2017. 
Commissioning 2018.

2015 & 2016 - Blaabjerg Biogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Behandlingskapacitet: 700-800 t/d (gylle, majsensilage, og andet organisk affald).
Turnkey kontrakt.
2015: Ny 9 km gasledning til nye kunder og ombygning af 3.000 mreaktor
2016: Etablering af ny 5.000 m3 reaktor.
Ydelse: Op til 4,2 MWel.

2012 - Fremont Community Digester, Michigan, USA
Biogas-, separationsanlæg og indfødningssystem for grøntsagsaffald.
Engineering og rådgivning under byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Behandlingskapacitet: 350 t/dag (grøntsagsaffald, gylle, organisk industriaffald).
Ydelse: 3 MWel.

2011 - Blaabjerg Biogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Turnkey kontrakt:
Ny 5.000 m3 reaktor, nyt afsvovlingssystem og ny 1,4 MW gasmotor.
Behandlingskapacitet: 500 t/dag (gylle, majsensilage, og andet organisk affald).
Ydelse: Op til 2,8 MWel.

2011 - Allter Power, Polen
Biogasanlæg i kombination med ethanolanlæg.
Engineering og support under byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Nyt anlæg med 5.800 m3 reaktorkapacitet.
Behandlingskapacitet: 230 t/dag (bærme, gylle, grøntsagsaffald og roepulp).
Ydelse: 1,6 MWel.

2010 - KURANA, Litauen
Biogasanlæg inkl. sep­­ar­a­tion, integreret med et bioethanolanlæg. 
Verdens første bioraffinaderiprojekt.
Engineering og support under byggefase. Ansvarlig for opstart og indkøring.
Nyt anlæg med 5 x 5.000 m3 reaktorer. Separation: dekantercentrifuge, ammoniakstripper, omvendt osmose.
Behandlingskapacitet: 800 t/dag (bærme og organisk affald).
Ydelse: 4 MWel og 7 MW damp.

1996/2009 - Blaabjerg Biogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Opført i 1996 og udvidet i 2009.
Engineering og support under byggefase.
I 2009 ny 5.000 m3 reaktor og ombygning af eksisterende 2 x 2.500 m3 reaktorer.
Behandlingskapacitet: 400 t/dag (gylle, majsensilage og organisk affald).
Ydelse: 1,4 MWel.

1990 - Linkogas, Danmark
Eksisterende biogasfællesanlæg.
Under planlægning og anlægsopførelse var Renew Energy’s administrerende direktør Poul Ejner Rasmussen bygherrerådgiver.
Behandlingskapacitet (2014): 700 t/dag (gylle, majsensilage og organisk affald). 
Ydelse (2014): 3,0 MWel.