Cases

Fremont Community Digester, MI, USA

Fremont Community Digester, MI, USA

Fremont Community Digester (FCD) er opført i Fremont, Michigan, USA. Anlægget er et fuldt omrørt CSTR biogasanlæg.  Dette 22 million dollar projekt anvender eftervist samudrådningsteknologi og behandler samlet ca. 100.000 tons biomasse pr. år. Fødekilder til anlægget består af mere end 20 forskellige biomasser herunder frugt og grøntsagsaffald, husdyrgødning, slagteriaffald og rester fra farmaceutisk industri. Anlægget genererer ca. 3,0 MW el/time. Strømmen sælges til det lokale elselskab under en langtidskontrakt. Biogasanlægget producerer flydende og fast gødning, som bliver solgt til lokale landbrugsvirksomheder.

Tekniske data

Biogasproduktion:
12,0 mio. Nm3/år

Biomasse behandlet:
110.000 ton/år

Fødekilder:
Frugt og grøntsagsaffald, husdyrgødning, slagteriaffald og rester fra farmaceutisk industri

Reaktorkapacitet:
10.500 m3

Procestemperatur:
52 °C (termofil)

Energiproduktion:
3,0 MWe

Anlægsopstart:
2012

Flydende gødning:
240 m3/dag

Fast gødning:
15 ton/dag

Renew Energy’s involvering:

Basic Engineering

Kontrol af detailprojektering

Rådgivning under opførelse

Planlægning og udførelse af opstart af reaktorer

Ansvarlig for indkøring og test

Driftssupport