Cases

Blåbjerg Biogas, Danmark

Blåbjerg Biogas

Blaabjerg Biogas er et veldrevet dansk biogasanlæg. Anlægget producerer energi og bidrager til en bedre fordeling af overskydende gødning fra intensivt husdyrhold i området. Alt sammen til gavn for miljøet.

Placeringen ved siden af Nr. Nebel Fjernvarme giver optimale betingelser for at udnytte biogassen til el- og varmeproduktion. 3.000 husstande i Nr. Nebel har gavn af den miljøvenlige el og varme. Samtidig med at der produceres vedvarende energi, løser anlægget også et lokalt affaldsproblem. På en miljøvenlig måde behandles blandt andet fiskeolie, fiskeaffald og spildprodukter fra mejerier.

Anlægget er et vigtigt aktiv for lokalområdet og medvirker til at give området en grøn profil. 

 

Tekniske data

Biogasproduktion:
6,5 mio. Nm3/år, som ventes at nå 9 mio. Nm3/år i 2015.

Biomasse behandlet:
175.000 ton/år, som ventes at nå 260.000 ton/år i 2015.

Fødekilder:
Kvæggylle, svinegylle, industriaffald

Reaktorkapacitet:
10.000 m3 og 15.000 m3 i 2015

Procestemperatur:
52 °C (termofil)

Energiproduktion:
2,8 MWe

Gennemsnitlig transportafstand:
5-10 km

Anlægsopstart:
1996

Udbygget:
2009/2011/2014

 

Renew Energy’s involvering:

Engineering, planlægning, genopbygning og opførelse af udvidelser i 2009, 2011 og 2014.

Under planlægning og anlægsopførelse i perioden 1991-1996 var Renew Energy’s administrerende direktør Poul Ejner Rasmussen bygherrerådgiver og har siden varetaget løbende rådgivningsopgaver for bestyrelsen.