Cases

Allter Power Biogas, Polen

Allter Power Biogas

Allter Power Biogas ligger i det nordlige Polen og er bygget i tilknytning til et lokalt ethanolanlæg. Biogasanlægget har siden december 2011 produceret miljøvenlig energi ved at behandle bærme, et affaldsprodukt fra ethanolproduktionen, husdyrgødning, roepulp og forskellige typer grøntsagsaffald.

Den producerede biogas leveres til ethanolanlægget, hvor den omdannes til elektricitet og varme, som anvendes i ethanolproduktionen.

Et ethanolanlæg i forbindelse med et biogasanlæg er en stærk kombination, hvor de miljømæssige konsekvenser af ethanolanlægget reduceres betydeligt.

Tekniske data:

Biogasproduktion: 
6,0 mio. Nm3/år

Biomasse behandlet:
84.000 ton/år

Fødekilder:
Bærme, gylle, grøntsagsaffald og roepulp

Reaktorkapacitet:
5.300 m3

Procestemperatur:
52 °C (termofil)

Energiproduktion:
1,6 MWe

Anlægsopstart:
2011

Renew Energy’s involvering:

Basic Engineering

Support under detailprojektering

Rådgivning under opførelse

Planlægning og udførelse af opstart af reaktorer

Ansvarlig for indkøring og test

Driftssupport