Biogas

Om biogas

Gaslager

Ved hjælp af anaerobe bakterier omdannes organisk biomasse til værdifuld gødning og miljøvenlig biogas. Biogassen består hovedsagligt af methan (CH4) og kuldioxid (CO2). Biomassen kan eksempelvis være husdyrgødning og organiske restprodukter som affald fra fødevareindustrien. Biogas er CO2-neutral og dermed miljøvenlig i forhold til fossile brændstoffer. Den mængde CO2, der blev optaget, da biomassen blev til, er den samme mængde CO2, som bliver produceret, når der dannes biogas.  Dermed indgår CO2 i et lukket kredsløb.

Den afgassede biomasse har stor gødningsværdi og leveres tilbage til landmændene. Biogassen sendes for eksempel til et kraftvarmeanlæg, hvor den forbrændes og herigennem bruges til produktion af el og varme til det eksisterende el- og fjernvarmenet. Alternativt kan biogassen opgraderes til naturgaskvalitet og distribueres i naturgasnettet. Renew Energy’s separationsproces kan opkoncentrere næringsstofferne i den afgassede biomasse, inden de sælges til landmænd.

Læs mere om Renew Energy's separationsproces.

Biogas