Biogas

Industrier

Landbrug, køer, mark

Renew Energy designer biogasanlæg, der kan behandle affald fra forskellige industrier. Hvert anlæg designes specielt til de biomasser, der skal håndteres i hvert enkelt anlæg, så en optimal løsning opnås. Renew Energy bestræber sig altid på at designe et system, der er så robust og fleksibelt, at anlægget kan håndtere biomasser fra en bred vifte af industrier. Erfaringer gennem tiderne har vist, at biogasanlægget vil få tilbudt flere forskellige biomasser, når anlægget står færdigt. Fleksibilitet i indfødningssystemet styrker biogasanlæggets rentabilitet og konkurrenceevne.


Renew Energy har blandt andet erfaring inden for følgende industrier:

Fødevareaffald 

Ethanolanlæg og destillerier 

Landbrug