Biogas

Forbehandling

Madaffald til biogas

Madaffald

Nogle typer biomasse kræver forbehandling, før den kan fødes ind i biogasreaktoren. Madaffald fra f.eks. husholdninger, restauranter eller fødevareindustrier skal neddeles og pulpes, så det kan pumpes ind i reaktoren. Hvis madaffaldet indeholder fremmedlegemer, som ikke kan udrådnes såsom metal, plastik og glas, bliver dette fjernet i forbehandlingsprocessen. Renew Energy har stor erfaring inden for forbehandling af madaffald til biogasanlæg.


Slagteriaffald

Inden for EU er bortskaffelse af slagteriaffald reguleret af biproduktforordningen. De forskellige grupper af slagteriaffald skal enten hygiejniseres eller tryksteriliseres for a sikre, at sygdomsfremkaldende bakterier eller vira ikke spredes i forbindelse med et biogasanlæg. I denne forbehandling neddeles og varmebehandles affaldet for at sikre, at bakterier og vira dræbes.


Grøn biomasse

Tørre biomasser som græsser, ensilage og halm kræver specielle indfødningssystemer, hvori det neddeles og eventuelt åbnes, så det bliver blandbart i reaktoren, og der ikke dannes flydelag. Renew Energy undersøger konstant de nyeste teknologier inden for indfødning af tørre biomasser i biogasreaktorer.